Privaatsuspoliitika

AM2 OÜ e-pood (edaspidi amkaubad.ee) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Käesolev Privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.
Amkaubad.ee jätab endale õiguse vajadusel Privaatsuspoliitikat (edaspidi privaatsuspoliitika) muuta. Amkaubad.ee e-poodi kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Ettevõte AM2 OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, AM2 OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA MIKS?

Me kogume Teie poolt sisestatud andmeid, kui Te sooritate näiteks ostu või tellimuse amkaubad.ee e-poes.
E-pood võib paluda Teil teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada Teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid. Avalikustatud andmeid kasutatakse vastavalt käesoleva privaatsuspoliitikaga sätestatud tingimuste alusel.

Nagu paljude teiste veebilehtede puhul, salvestab amkaubad.ee e-pood Teie IP-aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsiseid” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat amkaubad.ee serveris end automaatselt identifitseerida. Soovikorral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuid sellega seoses võib teatud aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente AM2 OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient AM2 OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib AM2 OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab AM2 OÜle teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.

Andmeid, mida AM2 OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab AM2 OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

KUIDAS ME KASUTAME E-POES KOGUTUD ANDMEID?

Lisaks ülal mainitud personaalse informatsiooni kasutamisele, võib amkaubad.ee e-pood sisestatud andmeid kasutada tarbijatele huvi pakkuvate toodete ja teenuste jälgimiseks, võimalike probleemide tõrkeotsinguks, kaitsmiseks pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse eest, kasutaja kogemuse kohandamiseks, toodete või teenuste pakkumiseks. Meiega suhtlemisel võime säilitada kirjavahetuse, et selle abil täiustada tooteid, teenuseid, veebilehte või teisi avalikke eesmärke.

Amkaubad.ee võib avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab amkaubad.ee’le teenuseid ja kes on nõus hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandateks osapoolteks on amkaubad.ee partnerid, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade tarnimine, transport, veebilehe hooldamine, sisuhaldus, turundus.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

TURVALISUS

Amkaubad.ee e-pood omab vajalikke meetmeid, et kaitsta e-poes kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Siinkohal nõustute, et amkaubad.ee ei ole vastutav mis tahes “varastatud” andmete interneti kaudu saatmisel ning käesolevaga vabastate meid mistahes ja kõikidest nõuetest, mis tulenevad või on seotud “vaheltlõigatud” andmete kasutamisest volitamata viisil.

Kõik amkaubad.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

VÄLISED LINGID

Amkaubad.ee e-pood võib kasutada linke, mille veebilehti haldavad kolmandad osapooled. Kui Te vajutate mõnele sellisele lingile suunatakse Teid amkaubad.ee lehelt edasi veebilehte omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma amkaubad.ee kontrolli kolmandate osapoolte veebilehtede üle. Igaüks neist käsitleb eraldiseisvat andmete kogumise, menetlemise ja privaatsuspoliitika viisi. Külastades mõnda sellist lehte, peaksite enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle veebilehe privaatsuspoliitikaga.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Kasutades amkaubad.ee e-poodi, nõustute amkaubad.ee privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, ei tohiks Te meie e-poodi kasutada. Amkaubad.ee jätab endale õiguse muuta käesoleva privaatsuspoliitika tingimusi mis tahes ajal.

Amkaubad.ee e-poe privaatsuspoliitika perioodilise läbivaatamise eest vastutab klient ning tagab ja on teadlik kõikidest muudatustest. Kliendi jätkuv e-poe kasutamine näitab tema nõusolekut mis tahes käesoleva privaatsuspoliitika muudatusega.

KONTAKTANDMED

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega, või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust e-postiaadressil info@amkaubad.ee

Soovime teile head poodlemist
AM2 OÜ