Ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

Müügitingimused kehtivad www.amkaubad.ee veebipoe kliendi (edaspidi Klient, Tarbija) ja ettevõtja Amkaubad OÜ (edaspidi veebipood amkaubad.ee, Müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.amkaubad.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid. Veebipood amkaubad.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

2. Hinnainfo

2.1. Kõik amkaubad.ee hinnad on esitatud eurodes.

2.2. Amkaubad OÜ on käibemaksukohustuslane (KMKR nr EE102059182) ning kõik hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

2.3. Veebipood amkaubad.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

2.4. Hinnale lisandub transpordihind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.

3. Tarne

3.1. Võimalus ise tootele järgi tulla. Kindlasti võtke enne tellimuse esitamist meiega ühendust.

3.2. Kauba saatmisel  kaustame Omniva teenuseid.

3.3. Eesti-sisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul, alates müügilepingu jõustumist.

3.4. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

 


4. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi. Veenduge, et lisasite igat toodet just soovitud arvu. Mõne toote puhul võib olla vajalik märkida täpsustus (värvitoon, suurus vms) rippmenüü või kommentaari abil.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile “Maksma” või “Kassa”.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ning valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja makseviis.

4) Kui olete kohaletoimetamise viisiks valinud kaubale poodi järele tulemise, siis palun märkige orienteeruv järele tulemise aeg kommentaaride lahtrisse.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine.

6) Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Teie e-posti aadressile arve, tellimuse info ning muude vajalike andmetega. Kui Teie e-mailile pole arvet laekunud, kontrollige igaks juhuks ka oma rämpsposti-kausta. Kui Te siiski arvet ei leia, võtke meiega ühendust telefoni või e-posti teel.

7) Veebipoes tehtud tellimusi käsitletakse E−R 9.00−20.00.


5. Toodete eest tasumine

5.1. Toodete eest on võimalik tasuda, kasutades pangalinke.

5.2. Ettevõte Amkaubad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Amkaubad OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

5.4. Pangalinke pakub Montonio Finance UAB.


6. Müügilepingu jõustumine

6.1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood amkaubad.ee andma Kliendile üle olemasoleva, valmistatava või veebipood amkaubad.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub veebipood amkaubad.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

6.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

6.3. Müügileping jõustub, kui Klient on kauba eest tasunud.


7. Vääramatu jõud

7.1. Veebipood amkaubad.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood amkaubad.ee ei saanud mõjutada või ette näha.


8. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

8.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates amkaubad.ee elektronposti aadressile info@amkaubad.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades amkaubad.ee kontakttelefonil.

8.2. Kõikidele amkaubad.ee e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Kliendil on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto number ning tellimuse nr.) e-maili teel info@amkaubad.ee ning tagastama seejärel amkaubad.ee e-poele tellitud kauba. Vastavalt VÕS § 56 lg 25 tõendab lepingust taganemist tarbija.

8.3. Tellimuse tühistamisel punktis 7.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 7.2 sätestatud juhul, tagastatakse raha kauba eest, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud, samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt. Kui Klient on sõnaselgelt valinud amkaubad.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Amkaubad OÜ tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

8.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

8.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

8.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Amkaubad OÜ-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Amkaubad OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Amkaubad OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Amkaubad OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.


9. Garantii

9.1. Amkaubad OÜ annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Amkaubad OÜ andnud garantii, tagab AmkaubadOÜ garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Kliendil garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Kliendil õigus nõuda kauba tasuta parandamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Kliendil õigus nõuda kauba vahetamist; kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Kliendil õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.

9.2. Transport garantiiremonti toimub Kliendi kulul. Garantiiremonti saabunud toode testitakse, misjärel määratakse edasine toiming – remont, asendus või tagastus kliendile juhul, kui viga ei tuvastatud. Juhul, kui seadmel testimise käigus probleeme ei tuvastata ning seade osutub tegelikkuses korrasolevaks, rakendatakse saatjale seadme testimise teenustasu 15 €.

9.3. Garantiiremondile kuluv aeg sõltub probleemi tõsidusest. Klient saab esitada Amkaubad OÜ-le päringu konkreetse garantiiremondi juhtumi remondiaja pikkuse kohta.

9.4. Amkaubad OÜ ei vastuta:
9.4.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
9.4.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
9.4.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.

9.5. Toote, mis ei vasta nõuetele, tagastamise korral, makstakse Kliendile raha tagasi soovitud pangakontole hiljemalt kolmekümne päeva jooksul peale toote tagasi jõudmist Amkaubad OÜ-le.


10. Omandireservatsioon

10.1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Amkaubad OÜ omand.


11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

11.1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.